Pročitane knjige – 2023

Nekada sam krajem godine počeo bilježiti knjige koje sam pročitao. Od naredne godine, volio bih imati i grafikon koji prikazuje broj pročitanih stranica tokom vremena (po danu, sedmici, mjesecu).

Iako bih volio da sam imao više vremena i motivacije za posvećivanje knjigama, druge obaveze (primarno fakultet u drugoj polovini godine) su mi to otežale.

Za unos knjiga i praćenje progresa čitanja koristim Book Tracker (dostupan samo za Apple uređaje).

Ispod je lista knjiga koje sam pročitao u 2023, s kratkim rezimeima poredanim po hronološkom redu čitanja. Čitao sam i drugo štivo, ali nisu sve knjige od korice do korice, stoga nisu ovdje navedene.

Knjige koje sam čitao uglavnom nisu unesene u BookTracker, pa tako izgledaju na slici iznad (bez korica).

 • “Islamska deklaracija” i “Islam između Istoka i Zapada” su djela u kojima Alija Izetbegović, prvi predsjednik RBiH, iznosi kritike na tadašnji sistem koji je vladao u SFRJ (Komunizam / Socijalizam) i predstavlja Islam kao rješenje za sve društvene, ekonomske, pravne i socijalne probleme sa kojima se suočavaju Istok i Zapad. U djelu “Islam između Istoka i Zapada”, Izetbegović detaljno navodi primjere loših strana ovih sistema i kako Islam može riješiti te probleme.
 • “Povijest Bosne” autora Noela Malcolma pruža detaljan i sveobuhvatan pregled historije Bosne od najranijih dana do modernog doba na vrlo čitljiv način. Malcolm istražuje složenost bosanske historije, uključujući njenu kulturnu i etničku raznolikost, političke prevrate i ratove.
 • “Never Split the Difference” autora Chrisa Vossa, bivšeg pregovarača za taoce FBI-a, pruža uvid u strategije i taktike pregovaranja primjenjive u svakodnevnom životu i poslovanju. Knjiga naglašava važnost emocionalne inteligencije, slušanja i psiholoških tehnika u pregovaranju, umjesto tradicionalnog kompromisa, te nudi čitateljima alate za postizanje svojih ciljeva dok održavaju pozitivne odnose.
 • “Garibi: Mudžahedini u BiH 1992-1999” autora Esada Hećimovića, bavi se temom učešća stranih islamskih boraca, poznatih kao mudžahedini, u ratu u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1999. godine. Hećimović istražuje njihov dolazak, ulogu u konfliktu, interakciju s lokalnim stanovništvom, kao i uticaj njihovog prisustva na tok rata i post-ratnu političku i društvenu dinamiku u Bosni i Hercegovini.
 • “Duboki Rad” se fokusira na važnost dubokog, fokusiranog rada u doba sveprisutnih distrakcija. Autor, Newport, nudi strategije za razvijanje sposobnosti da se duboko koncentrišemo na zadatak, tvrdeći da je ova vještina ključna za postizanje visokih profesionalnih dostignuća.
 • “Digitalni minimalizam” predlaže filozofiju svjesnog ograničavanja upotrebe digitalnih tehnologija – primarno mobitela i društvenih mreža. Newport zagovara metodičan pristup u korištenju digitalnih alata, birajući one koji direktno doprinose vrijednostima i ciljevima pojedinca, a izbjegavajući one koji su distraktivni ili neproduktivni.
 • “Bogati otac, siromašni otac” je knjiga koja se bavi finansijskom edukacijom, istražujući razlike u mentalitetu i pristupima prema novcu između Robertovog “bogatog oca” (njegovog mentora) i “siromašnog oca” (njegovog biološkog oca). Robert koristi ove dvije figure kako bi istakao važnost finansijske pismenosti, investiranja, preduzetništva, i razbijanja tradicionalnog shvaćanja o radu i zaradi.
 • “Sapiens” je sveobuhvatna povijest ljudske vrste, od pojave Homo sapiensa u kamenom dobu do savremenog doba. Autor, Harari, istražuje ključne tačke u razvoju čovječanstva, kao što su kognitivna revolucija, poljoprivredna revolucija, pojava imperija, naučni razvoj i tehnološki napredak.

Ispod navedene knjige su stručna literatura iz oblasti kojom se bavim:

 • “100 Go Mistakes and How to Avoid Them” – opisuje najčešće greške koje se dešavaju prilikom pisanja koda u Go-u (programskom jeziku) i kako ih izbjeći.
 • “System Design Interview” – detaljno pojašnjava pitanja i odgovore na intervjuima za posao u velikim IT korporacijama (MAAMA), a tiču se arhitekture velikih i kompleksnih sistema.
 • “The Manager's Path” – govori o putu, izazovima i rješenjima inžinjera koji napreduje kroz svoju karijeru do menadžera odgovornog za veliki broj timova.

Nakon što završim sa čitanjem Sapiens-a, spremne su naredne knjige:

Remembering God – Reflections on Islam (Gai Eaton). Kupio sam sva njegova autorska djela te ih planiram ubacivati između ostalih knjiga.

The Software Engineer's Guidebook: Navigating senior, tech lead, and staff engineer positions at tech companies and startups (Gergely Orosz). Obzirom da odavno pratim njegov newsletter, nedavno je izdao i knjigu koju sam naručio i planiram da pročitam.

One Soldier's War – Iskustva jednog Ruskog vojnika u prvom i drugom Čečenskom ratu.